Przejdź do treści

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu

Osoby z niepełnosprawnością zmysłu słuchu (osoby głuche i słabo słyszące). Osoby niesłyszące lub głuche, to osoby dotknięte głuchotą. Charakteryzują się one całkowitym zniesieniem czynności narządu słuchu lub głębokim ich uszkodzeniem, które uniemożliwia orientację słuchową w otoczeniu i porozumiewanie się z osobami słyszącymi za pomocą mowy ustnej. Słuch ma duże znaczenie dla jej opanowania przez dziecko. Wśród osób niesłyszących znajdują się osoby, które utraciły słuch przed i po opanowaniu umiejętności porozumiewania się z innymi osobami przy pomocy mowy ustnej.

Źródło opracowania: Majewski T., Miżejewski C., Sobczak W., (2007), „Gmina a niepełnosprawność”, Podręcznika z zakresu aktywacji zawodowej
i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, KIGR, zeszyt nr 43, str. 57-62;


Źródło: CIOP-PIB; fot. Jittawit.21, Bigstockphoto
Źródło: CIOP-PIB; fot. Jittawit.21, Bigstockphoto