Przejdź do treści

Środki techniczne związane z transportem cz. 2

Dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, która jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności (56%) (Zajenkowska-Kozłowska A. 2011) elementem wspierającym przeciwdziałanie ograniczeniom aktywności oraz uczestnictwa może być własny środek transportu tj. samochód osobowy. Wybór samochodu oraz jego adaptacja urządzeniami z zakresu asystującej techniki dla ON to najczęściej złożony proces. Osoba niepełnosprawna w pierwszej kolejności musi zakupić samochód zaprojektowany dla osoby pełnosprawnej i we własnym zakresie dostosować go do swoich potrzeb. Jednak świadomy wybór samochodu i oprzyrządowania specjalistycznego może być skomplikowany ze względu na ograniczoną liczbę informacji dotyczących wyposażenia i szczegółowych parametrów technicznych oraz ich rozproszony charakter (Zabłocki M. i Sydor M. 2008). U autoryzowanych sprzedawców pojazdów samochodowych, np. Toyota, Fiat, Opel Peugeot itp. można dowiedzieć się o pojazdach dostosowywanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, lecz nowe auta są bardzo drogie. Można również zakupić auta na rynku wtórny i tu należy zwrócić uwagę na rodzaj zmian wprowadzonych tak, aby było to dostosowane do potrzeb.

Źródło opracowania:
Zajenkowska-Kozłowska A. (2011), „Niepełnosprawność a Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku”, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 69÷79;
Zablocki M., Sydor M. (2008), „Możliwości adaptacji samochodu dla kierowcy z dysfunkcja kończyn dolnych”, Mechanika w Medycynie, nr 9, 287÷296;

Wysuwana rampa ułatwiająca dostęp do pojazdu <br><sup><a title='Źródło: CIOP-PIB; fot. 24K-Production, Bigstockphoto ' style='color:#0d6efd;cursor:cell;'>ŹRÓDŁO</a></sup>
Wysuwana rampa ułatwiająca dostęp do pojazdu
ŹRÓDŁO