Przejdź do treści

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku

Osoby z niepełnosprawnością zmysłu wzroku (osoby niewidome i słabo widzące). Osoby niewidome to osoby dotknięte ślepotą. Wśród nich są osoby, które całkowicie nie widzą oraz osoby, które zachowały wzrok szczątkowy, który nie wpływa na poznawanie rzeczywistości i praktycznego działania. Pozwala on jedynie na ogólną orientację w przestrzeni, na dostrzeganie przedmiotów na drodze lub ogólnych sylwetek ludzi bez możliwości dokładnego ich rozpoznawania. Osoby słabo widzące mogą być dotknięte słabo wzrocznością. Spowodowana jest ona uszkodzeniem wzroku, powodującym w różnym stopniu obniżenie zdolności widzenia, lecz niecałkowitą jej utratę. Osoby takie zachowują zdolność wzrokowego spostrzegania przedmiotów, osób
 i zjawisk, a także wzrokowe orientowanie się na stanowisku i miejscu pracy oraz wzrokowe kierowanie i kontrolowanie przebiegu pracy zawodowej.

Źródło opracowania: Majewski T., Miżejewski C., Sobczak W., (2007), „Gmina a niepełnosprawność”, Podręcznika z zakresu aktywacji zawodowej
i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, KIGR, zeszyt nr 43, str. 52-56;

    
źródło: CIOP-PIB; fot. Diego cervo, Bigstockphoto
źródło: CIOP-PIB; fot. Diego cervo, Bigstockphoto