Przejdź do treści

Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem kończyn górnych

Głównym problemem pracowników z uszkodzeniem kończyn górnych to utrudnienia, ograniczenia, bądź uniemożliwienie  wykonywania czynności manipulacyjnych. Ruchy robocze mogą być bardzo różnorodne i złożone zarówno pod względem wielkości (zasięgu), kierunku, a także potrzebnej siły do ich wykonania. Rozróżniamy ruchy: sięgające, chwytające, przenoszące, skrętne, rozłączające czy ruch statyczny, który jest w zasadzie bezruchem i polega na utrzymywaniu ciała lub jego części w określonym położeniu i czasie. Do ich realizacji potrzebna jest często wysoka sprawność motoryczna, a więc dokładne, płynne, precyzyjne i szybkie  wykonywanie ruchów  przy pomocy jednej lub obu rąk i   wówczas wymagana jest ich koordynacja.

Źródło opracowania: "Możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo", autorstwa dr n. med. BOŻENA KURKUS-ROZOWSKA (CIOP-PIB) udostępniono na Zatrudnienie a niepełnosprawność ruchowa (ciop.pl)Źródło: CIOP-PIB; fot. Malikov.AV, Bigstockphoto
Źródło: CIOP-PIB; fot. Malikov.AV, Bigstockphoto